شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

ای عبداللهِ اباعبدالله

با ذكر يا على مدد
فرزند مجتبى اومد
خيلى به باباش رفته
هذا الشبل من ذاک الاسد

قيامتیه تو ميدون
بى‌جون افتاده عموجون
عمه پریشون و عبدالله حیرون

اى حسن كرار ثارالله
پشت سرت دعاى رسول‌الله
«اى عبداللهِ اباعبدالله»

سبک

آثار سروده شده به این سبک