شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

بابای مظلومم

چی بهتر از این، می‌شه برا من
که با قدم‌هات شد این خونه روشن

بوی بهشتُ بابا آوردی
به خونهٔ دختر، صفا آوردی

اما چرا حالت پریشون و غریبه
امشب همش ذکر لبت امن یجیبه
رو زخم قلب من نمک پاشیدن انگار
وقتی که با نون و نمک می‌کردی افطار

بابا دلم شد غرق خون
می‌گفتی رو به آسمون
انا الیه راجعون، بابا جون

«بابای مظلومم علی»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

محمدرضا رضایی

ای نور چشمام، بیاید کنارم
که خیلی حرفای ناگفته دارم

محمدرضا رضایی

چی بهتر از این، می‌شه برا من
که با قدم‌هات شد این خونه روشن