شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

باب الحوائج

با سجدۀ تو هر سحر، روشن شده زندان غم
با تو داره عطر بهشت، حتی سیاه‌چال ستم

پر و بال روح تو اسیر نشد بین قفس
چه دلای مرده‌ای رو زنده کردی هر نفس

ای دست تو مشکل‌گشا، باب الحوائج
حتی تو زندان بلا، باب الحوائج

سبک

آثار سروده شده به این سبک

یوسف رحیمی

با سجدۀ تو هر سحر، روشن شده زندان غم
با تو داره عطر بهشت، حتی سیاه‌چال ستم