شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

باقرالعلوم

میون شبای تیره، تو ماه تمومی
ای آقا تو فخر شیعه، باقرالعلومی

از شور جهاد تو این باغ سرزنده شده
این مکتب به برکت تو پاینده شده

آب حیاته، چراغ راهه
حرف تو واسه ما
جوشش علمت، جذبۀ چشمت
غوغا کرد، تا ابد تو دلا

سبک

آثار سروده شده به این سبک

سیدعلیرضا شفیعی

میون شبای تیره، تو ماه تمومی
ای آقا تو فخر شیعه، باقرالعلومی