باقرالعلوم

میون شبای تیره، تو ماه تمومی
ای آقا تو فخر شیعه، باقرالعلومی

از شور جهاد تو این باغ سرزنده شده
این مکتب به برکت تو پاینده شده

آب حیاته، چراغ راهه
حرف تو واسه ما
جوشش علمت، جذبۀ چشمت
غوغا کرد، تا ابد تو دلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تو دل تو داغ عصرِ عاشورا نشسته
عمه زینبو می‌دیدی با دستای بسته

اولین خاطرۀ تلخت داغ شهداست
علت بارون نگاهت آه اسراست

خیمه و غارت، داغ اسارت
روضۀ هر شبه
یه عمره آقا، دلیل اشکات
غصۀ غربت زینبه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ستاره صبحی آقا توی شام غم‌ها
تو کودکی هم خروشی داری مثل مولا

شمشیر کلام تو هردم غوغا می‌کنه
وقتی که یزیدو تو مسجد رسوا می‌کنه

عزت زهرا هیبت مولا
تو نگات جاریه
تیغ کلامت بر سر دشمن
تا قیامت آقا کاریه