شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

بین الحرمین

مدینه
یه طرف حرم رسول‌الله خیلی زیبا
یه طرف قبرای غریب گل‌های زهرا
میون بین الحرمینش بودی تا حالا؟

اگرچه
جدا کردن این دو نورو از هم‌دیگه آخر
قرار بود قبر غریبونۀ سبط اکبر
باشه کنار تربت اطهر پیمبر

دوباره آخر صفر
رفته دلم مدینه بی‌اختیار
دوباره آخر صفر
برده داغ پیمبر از دل قرار
دوباره آخر صفر
یا حسن می‌گم می‌شم ابر بهار

سبک

آثار سروده شده به این سبک

محمدجواد الهی‌پور

تو شرط توحیدی تو راه وصل خدایی
یه کاری کن بدجوری دلم شده هوایی

محمدجواد الهی‌پور

یه طرف حرم رسول‌الله خیلی زیبا
یه طرف قبرای غریب گل‌های زهرا