شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

خاطرات کربلا

شش ماهه ديگه دلش آروم نداره
شش ماهِ تموم، نگاش داره می‌باره

نگاهش شده حسينیۀ اشک و
تو دلش خيمۀ غم به‌پاست هميشه
ميون قاب چشای خون گرفته‌ش
خاطرات کربلا تداعى می‌شه

دل خسته‌ش، دل شکسته‌ش، لبريز آهه
يا تو خيمه، يا تو شريعه، يا قتلگاهه

سبک

آثار سروده شده به این سبک

یوسف رحیمی

شش ماهه ديگه دلش آروم نداره
شش ماهِ تموم، چشاش داره می‌باره