شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

دستامو بگیر

معنا نداره واسه من دنیای بی‌تو
خیلی می‌ترسم آقا از فردای بی‌تو

کسی که تو آقاشی، چی کم داره تو دنیا؟
کسی که بی‌تو باشه، چی داره اصلاً آقا؟

از تو نمی‌شم، یک لحظه جدا
«دستامو بگیر، ای دست خدا»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

محمد کاظمی‌نیا

دنیا بهشته واسه من، ماه محرم
افتادن از چشم حسین یعنی جهنم

یونس سبزی کریم‌آبادی

معنا نداره واسه من دنیای بی‌تو
خیلی می‌ترسم آقا از فردای بی‌تو