شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

رؤیای بهشت

شده دل من هواییِ پرواز
با قفس غم که نمی‌شه دمساز
توی رؤیاهام همیشه می‌بینم
که شده به روم درای بهشت باز

یا کریمِ دلم تا حرم تو پر می‌زنه
بی‌قرار نگات به هر رواقی سر می‌زنه
اومده خونۀ تو رو دوباره در می‌زنه

در خونۀ کریم کی بسته‌ست؟
دل من به این حرم دلبسته‌ست
آخه از هر چی به جز عشق تو، دلخسته‌ست

«یا امام عسکری، آقا جانم»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

یوسف رحیمی

شده دل من هواییِ پرواز
با قفس غم که نمی‌شه دمساز