شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

روحی لروحک الفداء

ببین فدایی‌ات شدم یا علی
شدم مدافع حرم یا علی

در بین کوچه‌ها اگر افتادم
در پای غربتت اگر جان دادم

میان کوچه، ذکرم شد یا علی
تا آخرین دم، می‌مانم با علی

«روحی لروحک الفداء، نفسی لنفسک الوقاء
یا حیدر یا حیدر یا مرتضی»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

سیدمحمدمهدی شفیعی

ببین فدایی‌ات شدم یا علی
شدم مدافع حرم یا علی