شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

روحی لروحک الفداء

ببین فدایی‌ات شدم یا علی
شدم مدافع حرم یا علی

در بین کوچه‌ها اگر افتادم
در پای غربتت اگر جان دادم

میان کوچه، ذکرم شد یا علی
تا آخرین دم، می‌مانم با علی

«روحی لروحک الفداء، نفسی لنفسک الوقاء
یا حیدر یا حیدر یا مرتضی»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در این مبارزه کنار توام
در این میانه ذوالفقار توام

با تیغ خطبه‌ام شدم سردارت
بودم در بین کوچه میدان‌دارت

تا آخرین دم، بودم هم‌سنگرت
شدم سپاهت، بودم سرلشکرت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منم که یک‌تنه سپاه توام
منم که بهترین گواه توام

خون من سِرّ فتح این پیکار است
این راز روضۀ در و دیوار است

شده گواهم، اشک من آه من
شود گواهت، عمرِ کوتاه من
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خوشم که کشتۀ مسیر توام
شهید اول غدیر توام

ای غرق شوق بودنت این خانه
شمع این خانه‌ای و من پروانه

در خانۀ تو بودم مهمان تو
ای جان عالم! جانم قربان تو