شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

روح حماسه

زهرا زهرا؛ با اینکه نداریم از تو نشانی
زهرا زهرا؛ چون رود خروشان در جریانی
زهرا زهرا؛ هرگز نشوی در گریه خلاصه
زهرا زهرا؛ در جسم تو زنده روح حماسه

این دنیا زیر و رو، می‌گردد با دم آهت
گریه کردی اگر، بوده اشک تو سلاحت

تو به غائله ختم کلامی
به علی تو جواب سلامی
تویی آنکه در اوج مصیبت‌ها
تکیه‌گاه امامی

سبک

آثار سروده شده به این سبک

عباس همتی

زهرا زهرا؛ ای فخر خدای حیّ تعالی
زهرا زهرا؛ بانوی زنان پاک دو دنیا