روح حماسه

زهرا زهرا؛ ای فخر خدای حیّ تعالی
زهرا زهرا؛ بانوی زنان پاک دو دنیا
زهرا زهرا؛ ای تاج سر پیغمبر خاتم
زهرا زهرا؛ تسبیح عظیم عالم و آدم

تنها از لطف توست، این دنیا هرچه که دارد
از تو دم می‌زند، عالم با هرچه که دارد

تو به قلب زمین ضربانی
که بهانۀ خلق جهانی
به خدا به نبی به علی سوگند
تو مافوق بیانی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زهرا زهرا؛ ای جلوۀ تو روشنگر توحید
زهرا زهرا؛ مهر تو شده دلگرمی خورشید
زهرا زهرا؛ از پرتو تو ای عصمت مطلق!
زهرا زهرا؛ الحق که حقیقت گشته محقق

راضیه، مرضیه، روح و ریحان بهشتی
حَوراءٌ انسیه، ذاتاً حوریه سرشتی

تو ملیکۀ ارض و سمایی
تو تجلّی صدق و صفایی
که خدا به وجود تو می‌نازد
محبوبۀ خدایی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زهرا زهرا؛ با اینکه نداریم از تو نشانی
زهرا زهرا؛ چون رود خروشان در جریانی
زهرا زهرا؛ هرگز نشوی در گریه خلاصه
زهرا زهرا؛ در جسم تو زنده روح حماسه

این دنیا زیر و رو، می‌گردد با دم آهت
گریه کردی اگر، بوده اشک تو سلاحت

تو به غائله ختم کلامی
به علی تو جواب سلامی
تویی آنکه در اوج مصیبت‌ها
تکیه‌گاه امامی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حیدر حیدر؛ فریاد رسای شیعۀ مولاست
حیدر حیدر؛ آرامش قلب حضرت زهراست
حیدر حیدر؛ گر بر دل مولا غصه ببارد
حیدر حیدر؛ تا فاطمه دارد غصه ندارد

لبخند فاطمه، آرام جان علی شد
در اوج بی‌کسی، او پشتیبان علی شد

علی ای همه باور زهرا
تویی نیمۀ دیگر زهرا
که علی و علی و علی بوده
حرف آخر زهرا