شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

سریع الرضا

تویی آقاجون، پناه دلشکسته‌ها
هر کی دلتنگه، داره می‌گه رضا رضا
همه جا می‌گن، مشهده حج فقرا
اومدن امسال، دلتنگای کرب‌وبلا

چی میاد به روز اون که، مشهدم راهش ندادن
یه نگاهی کن آقاجون، دلشکسته‌ها زیادن

تو رئوفی
تو دوای درد دل‌های مایی
با حال غریبا خوب آشنایی
می‌دونم که تو سریع الرضایی

«یابن زهرا، یا امام رضا مدد، یابن زهرا»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

یوسف رحیمی

تویی آقاجون، پناه دلشکسته‌ها
هر کی دلتنگه، داره می‌گه رضا رضا