سریع الرضا

تویی آقاجون، پناه دلشکسته‌ها
هر کی دلتنگه، داره می‌گه رضا رضا
همه جا می‌گن، مشهده حج فقرا
اومدن امسال، دلتنگای کرب‌وبلا

چی میاد به روز اون که، مشهدم راهش ندادن
یه نگاهی کن آقاجون، دلشکسته‌ها زیادن

تو رئوفی
تو دوای درد دل‌های مایی
با حال غریبا خوب آشنایی
می‌دونم که تو سریع الرضایی

«یابن زهرا، یا امام رضا مدد، یابن زهرا»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اگه افتاده، گره به کار دل ما
اما امیدِ ماهاست به دستای شما
یه نگاهی کن، به حال این مریض‌دارا
یه نگاهی کن، به احوال پرستارا

دعا کن که زود تموم شه، این روزای رنج و محنت
ای که بود لحظۀ آخر، سر تو رو خاک غربت

من بمیرم
برای تو، برا حال غریبت
غمای عالمی می‌شد نصیبت
فدای زمزمۀ اَمَّن یُجیبت

«یابن زهرا، یا معین الضعفا، یابن زهرا»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بدرقه‌ت کردند، از مدینه با چشم تر
یعنی که دیگه، برگشت نداره این سفر
چشم‌به‌راه بودی، تا از مدینه یه نفر
بیاره شاید، از عزیزات واسه‌ت خبر

ببره برا عزیزات، کی خبر از حالت اما؟
سر گذاشتی روی خاکا، چه غریبونه و تنها

اما آقا
عزیزت کنار تو اومد آخر
روضه‌ها می‌خوندی با چشمای تر
به یاد غربت آقای بی‌سر

«یابن زهرا، یا غریب الغربا، یابن زهرا»