شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

سه ماه غربت

سه ماهه من غریبم، دو سه ماهه غمگینی
چراغ خونۀ من، این شبا رو می‌بینی

سکوتت کشته منو، دوباره حرفی بزن
می‌باره چشم حسین، می‌باره چشم حسن

با تو آرومه دل من، بی‌تو دل من می‌شه خون
حرف آخرم همینه، زهرا اگه می‌شه بمون

«زهرا اگه می‌شه بمون»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

علی پورزمان

سه ماهه من غریبم، دو سه ماهه غمگینی
چراغ خونۀ من، این شبا رو می‌بینی