سه ماه غربت

سه ماهه من غریبم، دو سه ماهه غمگینی
چراغ خونۀ من، این شبا رو می‌بینی

سکوتت کشته منو، دوباره حرفی بزن
می‌باره چشم حسین، می‌باره چشم حسن

با تو آرومه دل من، بی‌تو دل من می‌شه خون
حرف آخرم همینه، زهرا اگه می‌شه بمون

«زهرا اگه می‌شه بمون»
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نگام کن ای عزیزم، تو که نور چشمامی
تویی که دلخوشیمی، تو تموم دنیامی

می‌باره چشمای تو، با اشک و آه علی
سه ماهه آخه چرا، گرفته ماه علی؟

با تو خونه فصل بهار، بی‌تو خونه فصل خزون
زهرا اگه می‌شه نرو، زهرا اگه می‌شه بمون

«زهرا اگه می‌شه بمون» 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رو دیوار سر می‌ذارم، پُرِ حرف ناگفته‌م
در و وقتی می‌بینم، به یاد تو می‌افتم

همیشه حس می‌کنم، تُو خونه بوی تو رو
امون از اون روزی که، نبینم روی تو رو

پیش چشای بچه‌ها، داری می‌ری آروم جون
سخته بی‌تو زندگی‌مون، زهرا اگه می‌شه بمون

«زهرا اگه می‌شه بمون»