شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

شیعۀ جعفری

می‌خوام آبروی تو باشم دیگه
زلال مثل بارون چشمام بشم
خوشم اسممه شیعۀ جعفری
می‌خوام زینت اسم آقام بشم

می‌خوام تو عمل یار تو باشم
تا زنده‌م گرفتار تو باشم
اجازه بده، منِ روسیاه
فُضَیل بن یَسار تو باشم

گرفتم سراغت رو از هر روایت آقا
از احسان و لطف تو داره حکایت آقا
بذار که بمونم تو سایه‌ت آقا

«الهی نگیری از این بنده شاگردی‌و
که باشم، برا تو، حکیم و بروجردی و...»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

محمد کاظمی‌نیا

می‌خوام آبروی تو باشم دیگه
زلال مثل بارون چشمام بشم