شیعۀ جعفری

می‌خوام آبروی تو باشم دیگه
زلال مثل بارون چشمام بشم
خوشم اسممه شیعۀ جعفری
می‌خوام زینت اسم آقام بشم

می‌خوام تو عمل یار تو باشم
تا زنده‌م گرفتار تو باشم
اجازه بده، منِ روسیاه
فُضَیل بن یَسار تو باشم

گرفتم سراغت رو از هر روایت آقا
از احسان و لطف تو داره حکایت آقا
بذار که بمونم تو سایه‌ت آقا

«الهی نگیری از این بنده شاگردی‌و
که باشم، برا تو، حکیم و بروجردی و...»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
می‌خوام پای عهدم بمونم دیگه
همون عاشق خوب سابق بشم
تو آقای من، جعفر صادقی
می‌خوام مثل تو دیگه صادق بشم

با تو عشق واسه دل‌ها مفهومه
با عشقت دل آدم آرومه
تو دنیا با تو، عجینه دلم
مسیر بهشت اینجا معلومه

ما دوختیم به راه و مرام تو چشمامونو
می‌سازیم به سبک تو تصویر دنیامونو
به دنیا نمیدیم ما آقامونو

«الهی که باشیم ما هم لایق نوکری
برای تو زینت باشیم تا دم آخری»