شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

صاحب عزا

چقدر دل‌تنگم آقا بشنوم، چاووش عزاتو
چقدر دل‌تنگم آقا بشنوم، تو روضه‌ها صدا تو
چقدر دل‌تنگم آقا بشنوم، یاحسین گفتناتو

اول شما سینه بکوبید؛ بعداً ما
اول شما مشکى بپوشید؛ بعداً ما
اول شما بگید یا حسین؛ بعداً ما
اول شما روضه بخونید؛ بعداً ما

«اَلسلامُ علیکَ حینَ تَقرَأُ و تُبَیِّن»

اشکات سرازیر می‌شه
روضه نفس گیر می‌شه

«قُتِلَ جَدّیَ الحُسین مظلوما، اى واى اى واى»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

حسین حاجی

چقدر دل‌تنگم آقا بشنوم، چاووش عزاتو
چقدر دل‌تنگم آقا بشنوم، تو روضه‌ها صدا تو