صاحب عزا

چقدر دل‌تنگم آقا بشنوم، چاووش عزاتو
چقدر دل‌تنگم آقا بشنوم، تو روضه‌ها صدا تو
چقدر دل‌تنگم آقا بشنوم، یاحسین گفتناتو

اول شما سینه بکوبید؛ بعداً ما
اول شما مشکى بپوشید؛ بعداً ما
اول شما بگید یا حسین؛ بعداً ما
اول شما روضه بخونید؛ بعداً ما

«اَلسلامُ علیکَ حینَ تَقرَأُ و تُبَیِّن»

اشکات سرازیر می‌شه
روضه نفس گیر می‌شه

«قُتِلَ جَدّیَ الحُسین مظلوما، اى واى اى واى»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چقدر دل‌تنگم آقا بشنوم، میای این محرم
چقدر دل‌تنگم آقا بشنوم، اَلا یا اَهل عالم
چقدر دل‌تنگم آقا بشنوم، در اهتزازه پرچم

به یادتم لحظه به لحظه، این شب‌ها
تو رو صدا مى‌زنه اشکام، این شب‌ها
به یاد من هستى مى‌دونم، این شب‌ها
دعا برام مى‌کنى آقام، این شب‌ها

«اَلسلامُ علیکَ حینَ تَحمَدُ و تَستَغفِر»

یا کاشف الکرب عَنّا
با تو می‌گم این شب‌ها

«قُتِلَ جَدّیَ الحُسین مکروبا، اى واى اى واى»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چقدر دل‌تنگم آقا بشنوم، امشب بِینِ‌مونی
چقدر دل‌تنگم آقا بشنوم، که ناحیه مى‌خونى
چقدر دل‌تنگم آقا بشنوم، از غم چشم‌ِ خونى

به جسم بى‌سرت سلامم، یا جَدّاه
به اشک خواهرت سلامم، یا جَدّاه
به خون حنجرت سلامم، یا جَدّاه
به آه مادرت سلامم، یا جَدّاه

«اَلسلامُ علیکَ حینَ تُصبِحُ و تُمسِی»

مى‌خونى هر روز و شب
به یاد عمه زینب

«قُتِلَ جَدّیَ الحُسین عطشانا، اى واى اى واى»