شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

صبر کن

تو اگه بری بغض علی می‌شکنه
تو اگه بری سهم علی سوختنه
تو اگه بری اول غم و آخر کار منه

صبر کن تا حسنت، یه ذره آروم بشه بعد برو
صبر کن همسفرت، حیدر مظلوم بشه بعد برو
صبر کن ای شب قدر، قدر تو معلوم بشه بعد برو

می‌دونم توی بهشت، پدرت منتظره
اما اینجا پسرت بالا سرت منتظره

«نرو زهرای علی»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

محمدرضا رضایی

تو اگه بری بغض علی می‌شکنه
تو اگه بری سهم علی سوختنه