صبر کن

تو اگه بری بغض علی می‌شکنه
تو اگه بری سهم علی سوختنه
تو اگه بری اول غم و آخر کار منه

صبر کن تا حسنت، یه ذره آروم بشه بعد برو
صبر کن همسفرت، حیدر مظلوم بشه بعد برو
صبر کن ای شب قدر، قدر تو معلوم بشه بعد برو

می‌دونم توی بهشت، پدرت منتظره
اما اینجا پسرت بالا سرت منتظره

«نرو زهرای علی»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یادته چقدر زندگیمون ساده بود
آسمون به این زندگی دل داده بود
راه هر یتیم روزی به درِ این خونه افتاده بود

حیف شد، زندگیمون آخرش افتاد به دست خزون
حیف شد، زندگیمون، زندگی خوبِ نُه ساله‌مون
حیف شد، اما بدون، خواهش حیدر همینه بمون

بعد از این خالیه جات، توی خونه همیشه
خونه بی سایۀ مادر دیگه خونه نمی‌شه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بذا بشکنه بغضِ صدای علی
بی‌تو می‌رسه روز عزای علی
دیدن تو با دست بی‌رمق، سخته برای علی

خواستم بازوی من، جای تو زخمی شه اما نشد
خواستم کاری کنم، بازوی زخمیت مداوا نشد
خواستم گریه کنم، بغض دلم پیش تو وا نشد

حالا من موندم و این خاطرات غم تو
بگو من با کی بگم قصۀ عمر کمتو