شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

فاطمۀ کربلا

وارث غریب روضه‌های حسین
راوی غیور نینوای حسین
تو شکوه صبری با دعای حسین
سپر بلای بچه‌های حسین

تویی که مثه کوه، ‌ایستادی یه تنه
توی موج اندوه، ‌ایستادی یه تنه
با خاطر مجروح، ‌ایستادی یه تنه

ایستادی
که بمونه اثر خون حسین تو
توی دلا زنده می‌مونه حسین تو
می‌تابه ماه آسمون حسین تو

زینب، یاور خون خدا
زینب، پیمبر نینوا
«زینب، فاطمۀ کربلا»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

یوسف رحیمی

وارث غریب روضه‌های حسین
راوی غیور نینوای حسین