شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

فاطمۀ کربلا

وارث غریب روضه‌های حسین
راوی غیور نینوای حسین
تو شکوه صبری با دعای حسین
سپر بلای بچه‌های حسین

تویی که مثه کوه، ‌ایستادی یه تنه
توی موج اندوه، ‌ایستادی یه تنه
با خاطر مجروح، ‌ایستادی یه تنه

ایستادی
که بمونه اثر خون حسین تو
توی دلا زنده می‌مونه حسین تو
می‌تابه ماه آسمون حسین تو

زینب، یاور خون خدا
زینب، پیمبر نینوا
«زینب، فاطمۀ کربلا»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شدی همۀ عمر هم‌نوای حسین
طنین صدای تو صدای حسین
اومدی همیشه پابه‌پای حسین
تا که باشی یار کربلای حسین

تا لحظۀ آخر، ‌ایستادی یه تنه
کنار برادر، ‌ایستادی یه تنه
تو هم مثه مادر، ‌ایستادی یه تنه

ایستادی
که بمونه شور و نوای حسین تو
زنده باشه حماسه‌های حسین تو
عالمی بشه به فدای حسین تو

زینب، آینۀ مرتضی
زینب، فاتح شام بلا
«زینب، فاطمۀ کربلا»