شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

قبولم کن

کیه به هر کوچه رنگ ماتم می‌زنه؟
کیه درِ خونه‌‌ها رو پرچم می‌زنه؟
غم تو آتیش به قلب عالم می‌زنه

جارو می‌گیرم، غبار غمت به‌پا باشه
چایی می‌ریزم، تا که تو دلا صفا باشه
در عزای تو، تا باشه از این کارا باشه

«قبولم کن، صدقه سرِ همین اشکا
قبولم کن، که رها بشم از این دنیا
قبولم کن، یه روزی بشم فدات آقا»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

علی پورزمان

کیه به هر کوچه رنگ ماتم می‌زنه؟
کیه درِ خونه‌‌ها رو پرچم می‌زنه؟