قبولم کن

کیه به هر کوچه رنگ ماتم می‌زنه؟
کیه درِ خونه‌‌ها رو پرچم می‌زنه؟
غم تو آتیش به قلب عالم می‌زنه

جارو می‌گیرم، غبار غمت به‌پا باشه
چایی می‌ریزم، تا که تو دلا صفا باشه
در عزای تو، تا باشه از این کارا باشه

«قبولم کن، صدقه سرِ همین اشکا
قبولم کن، که رها بشم از این دنیا
قبولم کن، یه روزی بشم فدات آقا»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نوای نوحه بازم از هرجا می‌رسه
یه روضه‌خون خمیده از را می‌رسه
صدای روضه به گوش دنیا می‌رسه

مشکی می‌پوشم، زمین و زمان عزاداره
گوشۀ خیمه، نوکر تو حاجتی داره
غم نمی‌بینه، چشمی که برا تو می‌باره

«قبولم کن، صدقه سرِ همین اشکا
قبولم کن، که رها بشم از این دنیا
قبولم کن، یه روزی بشم فدات آقا»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نسیم عشقت شمیم تربت می‌بره؟
یا این‌که نامه برای دعوت می‌بره؟
قدم قدم نوکراتو هیأت می‌بره

دود اسفندا، تو دلا آتیش به‌پا کرده
آقا دل‌ها رو، هواییِ کربلا کرده
شوق دیدارت، دلامونو با خدا کرده

«قبولم کن، صدقه سرِ همین اشکا
قبولم کن، که رها بشم از این دنیا
قبولم کن، یه روزی بشم فدات آقا»