شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

قصۀ عاشقی

از کربلات بهتر آقا، حتی تو رؤیام نیست
دنیا بدون عشق تو، چیزی که می‌خوام نیست
اگه قبولم نکنی، جای دیگه جام نیست

مُردن، به زندگی بدون تو شرف داره به قرآن
عزت، فقط زیر پرچم تو پیدا می‌شه حسین‌جان
با تو، قصۀ عاشقی دیگه نمی‌رسه به پایان

برسون، دلمو، به حرم
دوباره، تا حرم، ببرم

سبک

آثار سروده شده به این سبک

محمدجواد الهی‌پور

از کربلات بهتر آقا، حتی تو رؤیام نیست
دنیا بدون عشق تو، چیزی که می‌خوام نیست