قصۀ عاشقی

از کربلات بهتر آقا، حتی تو رؤیام نیست
دنیا بدون عشق تو، چیزی که می‌خوام نیست
اگه قبولم نکنی، جای دیگه جام نیست

مُردن، به زندگی بدون تو شرف داره به قرآن
عزت، فقط زیر پرچم تو پیدا می‌شه حسین‌جان
با تو، قصۀ عاشقی دیگه نمی‌رسه به پایان

برسون، دلمو، به حرم
دوباره، تا حرم، ببرم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حسابتو از حسابِ دنیا جدا کردم
لطف تو بوده اگه من رو به خدا کردم
هرجا زمین خوردم آقا تو رو صدا کردم

دنیا، قشنگه چون منو با عشق پاکِت آشنا کرد
هیأت، عشقمه چون راهمو از غیر شما جدا کرد
تنها، اون‌که شهیدت شده حق عشقتو ادا کرد

غمتو، به خوشی، نمی‌دم
با تو من، به خدا، رسیدم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خوش‌به‌حال هر که دلش خونۀ آقاشه
خونه‌ای خوبه که تو اون عطر حرم باشه
به هر دری زدیم که این روضه‌ها برپاشه

دنیا، تشنۀ اینه که بشه مستمع کلامت
دنیا، یه روزی آشنا می‌شه با اسم و رسم و نامت
دنیا، می‌شه مرید مکتب و معرفت و مرامت

دنیامون، می‌شه دنیای نور
می‌رسیم، ما به صبح ظهور