شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

قول خداوند

راز جهان امشب برملا شد
عالم و آدم حاجت‌روا شد
قول خداونده: دیگه وقتِ
اومدنِ ختم الانبیا شد

حک می‌کنم رو قلبم، نقش نام زیباشو
پر نکرده تو قلبم، کسی یک لحظه جاشو

«یا رسول الله، یا رسول الله»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

رضا ابوذری

راز جهان امشب برملا شد
عالم و آدم حاجت‌روا شد