شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

لبّیکَ یا مولا

نکنه بشی تو این روزگار
باز سردرگم
می‌شه بُرّنده‌تر از ذوالفقار
جهل مردم

نکنه بشینی قرآن بره روی نیزه‌ها
نکنه بسته بشه دست علی مرتضی
غرق خون بشه تو محراب سر خون خدا

عاقبت به خیری یعنی
بشی یاور امامِت
یعنی که به موقع باشه
چه قعودت چه قیامت

«لبیک یا مولا»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

یوسف رحیمی

نکنه بشی تو این روزگار
باز سردرگم