شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

لبّیکَ یا مولا

نکنه بشی تو این روزگار
باز سردرگم
می‌شه بُرّنده‌تر از ذوالفقار
جهل مردم

نکنه بشینی قرآن بره روی نیزه‌ها
نکنه بسته بشه دست علی مرتضی
غرق خون بشه تو محراب سر خون خدا

عاقبت به خیری یعنی
بشی یاور امامِت
یعنی که به موقع باشه
چه قعودت چه قیامت

«لبیک یا مولا»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نکنه اسیر غربت بشه
ماه کوفه
تنها هم‌زبون حضرت بشه
چاه کوفه

می‌رسه هنوز صدای اَینَ عمارِ علی
نکنه جا بمونی از صف انصار علی
وقتشه تو هم بشی یار وفادار علی

عاقبت بخیری یعنی
بشی یاور ولایت
یعنی در رکاب مولا
نصیبت بشه شهادت

«لبیک یا مولا»