شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

لبیک یا علی بن جواد

تو رهبر منِ گم‌کرده راهی
در ظلمتِ شب دنیا تو ماهی
دوسِت دارم می‌دونم که می‌دونی
جونم فدات آقا بگو الهی

زیر چتر حمایت تو، سربلندم تو فتنه‌ها
من شدم با هدایت تو، با خدای تو آشنا

با همه وجود می‌زنم فریاد
لبیک یا علی بن جواد

سبک

آثار سروده شده به این سبک

رضا خورشیدی‌فرد

تو رهبر منِ گم‌کرده راهی
در ظلمتِ شب دنیا تو ماهی