شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

لبیک یا علی بن جواد

تو رهبر منِ گم‌کرده راهی
در ظلمتِ شب دنیا تو ماهی
دوسِت دارم می‌دونم که می‌دونی
جونم فدات آقا بگو الهی

زیر چتر حمایت تو، سربلندم تو فتنه‌ها
من شدم با هدایت تو، با خدای تو آشنا

با همه وجود می‌زنم فریاد
لبیک یا علی بن جواد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زیباترین مفهوم اقتداری
دنیا اگه پاییزه تو بهاری
مثل پدر حتی برای من هم
دلسوزی و خیلی هوامو داری

آقاجون من خیلی می‌خوامت، با تو دنیا زیباتره
جامعه با نور کلامت، در مسیر پیمبره

لطف تو آقا نمی‌ره از یاد
لبیک یا علی بن جواد