شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

مادرم فاطمه

هر کی دلش پر از احساسه
آرزوشه تو رو بشناسه
نگاه می‌کنه به آیه‌ها
به آیات قدر و کوثر و
به آیات نور و هل أتی

فاطمه‌ای، بهار خلقتی
هانیه‌ای، تمام رحمتی
روز جزا، تویی شفیع امت

طیبه‌ای، شکوه غیرتی
طاهره‌ای، تمام عصمتی
اومدی که به زن ببخشی عزت

با تو معنا می‌شه منزلت حُجب و حیا
از وقارت مادر می‌گیره زن قدر و بها
تو دل ظلمت‌ها، تو شب این دنیا
چادر تو می‌شه، آیه‌ای از نور خدا

«مادرم فاطمه، مادرم فاطمه»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

جمعی از شاعران

هر کی دلش پر از احساسه
آرزوشه تو رو بشناسه