شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

مادرم فاطمه

هر کی دلش پر از احساسه
آرزوشه تو رو بشناسه
نگاه می‌کنه به آیه‌ها
به آیات قدر و کوثر و
به آیات نور و هل أتی

فاطمه‌ای، بهار خلقتی
هانیه‌ای، تمام رحمتی
روز جزا، تویی شفیع امت

طیبه‌ای، شکوه غیرتی
طاهره‌ای، تمام عصمتی
اومدی که به زن ببخشی عزت

با تو معنا می‌شه منزلت حُجب و حیا
از وقارت مادر می‌گیره زن قدر و بها
تو دل ظلمت‌ها، تو شب این دنیا
چادر تو می‌شه، آیه‌ای از نور خدا

«مادرم فاطمه، مادرم فاطمه»
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هر کی دلش پر از احساسه
آرزوشه تو رو بشناسه
نگاه می‌کنه به مصطفی
به تمجیدش از مقام زن
به تکریم حضرت از شما

فاطمه‌ای، زلال کوثری
کوثری و خود پیمبری
از تو باید بگه رسول خاتم

وقتی قیام کنه به پای تو
وقتی بگه بشم فدای تو
یعنی تویی عزیز هر دو عالم

دیدن تو بوده آرزوی دل پدر
از مقامت جبریل به آسمون برده خبر
ای دعای تو نور، سجده‌های تو نور
ای که محراب تو، روشنه از شب تا سحر

«مادرم فاطمه، مادرم فاطمه»