شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

ما ملت امام حسینیم

خیال دشمن بود، که کشته شد سردار
یه سال گذشت اما تو زنده‌تری انگار

همه از پیر و جوون و مرد و زن
اومدن به حرمت عزای تو
هنوزم وصیتت تو گوش ماست
هنوزم داره میاد صدای تو

«ما اهل شهادتیم، ما ملت امام حسینیم
ما در اوج عزتیم، ما ملت امام حسینیم»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

محمدرضا رضایی

خیال دشمن بود، که کشته شد سردار
یه سال گذشت اما تو زنده‌تری انگار