شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

محبوبۀ خدا

زهرای اطهر، مادر مادر مادر
از هر چه برتر، مادر مادر مادر
ای نور و کوثر، مادر مادر مادر
خصم تو ابتر، مادر مادر مادر

ای لیلة القدر ما، ای قدر و شمس و ضحی
ای سورۀ هل أتی، محبوبۀ خدا

مهر عرشیان، ماه آسمان
حوریه‌سرشت، یا فاطمه
روی لوح دل، روی لوح جان
دست حق نوشت: یا فاطمه
بانوی بهشت: یا فاطمه

«مادر مادر مادر، یا زهرا»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

جمعی از شاعران

زهرای اطهر، مادر مادر مادر
از هر چه برتر، مادر مادر مادر