محبوبۀ خدا

زهرای اطهر، مادر مادر مادر
از هر چه برتر، مادر مادر مادر
ای نور و کوثر، مادر مادر مادر
خصم تو ابتر، مادر مادر مادر

ای لیلة القدر ما، ای قدر و شمس و ضحی
ای سورۀ هل أتی، محبوبۀ خدا

مهر عرشیان، ماه آسمان
حوریه‌سرشت، یا فاطمه
روی لوح دل، روی لوح جان
دست حق نوشت: یا فاطمه
بانوی بهشت: یا فاطمه

«مادر مادر مادر، یا زهرا»
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جان پیمبر، مادر مادر مادر
هستی حیدر، مادر مادر مادر
نور منور، مادر مادر مادر
بانوی محشر، مادر مادر مادر

ای لیلۀ مصطفی، ای زهرۀ مرتضی
ای سبحۀ مجتبی، اسوۀ کربلا

کهکشانِ مهر، ماه نُه‌سپهر
نور عالمین، یا فاطمه
ای ستارۀ هر شب حسن
جان زینبین، یا فاطمه
مادر حسین، یا فاطمه

«مادر مادر مادر، یا زهرا»