مرهم

من موندم و غصه و عزا و ماتم
جز گریه نداره زخم این دل مرهم
جز گریۀ هر شبم ندارم یاری
حتی توی خونه هم ندارم محرم

غمگین‌تره از گریه‌ها لبخندم
من زیر عبا هم زره می‌بندم
غم دیده دل بی پناه و تنها
هم از یاران و هم از دشمن‌ها

آه از این مردم که منو آزردن
سجاده رو از زیر پای من بردن

سبک

آثار سروده شده به این سبک

رضا یزدانی

من موندم و غصه و عزا و ماتم
جز گریه نداره زخم این دل مرهم