شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

مظلوم‌ترین

یا حسن یا حسین!
می‌خوام بگم براتون
تا سحر از باباتون

باباتون علی، مرد تمامه
باباتون علی، به همه امامه
توی این شبا، ذکر یا علی، ذکر دعامه

باباتون علی، کوه یقینه
باباتون علی، مظلوم‌ترینه
باباتون علی برا فاطمه معنی دینه

می‌خونن اَرض و سما
«یا حیدر، یا مرتضی»

 

سبک

آثار سروده شده به این سبک

سیدعلی حسینی

می‌خوام بگم براتون
تا سحر از باباتون