شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

پای درس تو

روشنای شبی، ای ماهم
بی تو در راه خود گمراهم
مکتبت آیه‌ای روشن بود
با تو از راه حق آگاهم

بی نور رُخَت، عالم تاریک است
پای درس تو، صبحم نزدیک است

در چشم تو، حق را دیدند
شاگردانت زُوّار خورشیدند

سبک

آثار سروده شده به این سبک

علی مؤیدی

روشنای شبی، ای ماهم
بی تو در راه خود گمراهم