شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

پناه دو جهان

تو حقیقت لولاکی، من ولی کمتر از خاکم
محبت تو ای مادر، عاقبت می‌کند پاکم
جان می‌دهم برای تو، حق فرزندی همین است
مزار مخفی‌ات مادر، در کجای این زمین است؟

به فدای تو و، به فدای محبت تو
چه شود که دمی، برسم به زیارت تو

ای مادر مهربان فاطمه
ای پناه دو جهان فاطمه

سبک

آثار سروده شده به این سبک

محمدجواد الهی‌پور

تو حقیقت لولاکی، من ولی کمتر از خاکم
محبت تو ای مادر، عاقبت می‌کند پاکم