شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

چی از این بهتر؟

چی از این بهتر؟
به امیرِ مؤمنین می‌گم بابا حیدر
چی از این بهتر؟
که به مادر امام حسن می‌گم مادر
چی از این بهتر؟

چادر زهرا، سایۀ سرمه
خونه‌زاد علی، وطنم حرمه
یا علی مولا، حرف اولم و حرف آخرمه

یا علی می‌گم و غصه از دلم می‌ره
یا علی می‌گم و باز دلم حرم می‌ره
توی ایوون نجف من دلمو باختم
با علی و فاطمه زندگیمو ساختم

«یا علی علی علی، علی علی مولا»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

حسین عباس‌پور

چی از این بهتر؟
به امیرِ مؤمنین می‌گم بابا حیدر