شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

چی از این بهتر؟

چی از این بهتر؟
به امیرِ مؤمنین می‌گم بابا حیدر
چی از این بهتر؟
که به مادر امام حسن می‌گم مادر
چی از این بهتر؟

چادر زهرا، سایۀ سرمه
خونه‌زاد علی، وطنم حرمه
یا علی مولا، حرف اولم و حرف آخرمه

یا علی می‌گم و غصه از دلم می‌ره
یا علی می‌گم و باز دلم حرم می‌ره
توی ایوون نجف من دلمو باختم
با علی و فاطمه زندگیمو ساختم

«یا علی علی علی، علی علی مولا»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زندگی زیباست
وقتی رزق و روزیم از برکت تو باشه
زندگی زیباست
دل کوچیکم اگه خونۀ مولاشه
زندگی زیباست

دل سنگ منو دل تصور کن
مثل دُرّ نجف دلمو دُرّ کن
من فقیر توام ساقی کوثر ظرفمو پر کن

ازلی و ابدی پنهون و پیدایی
تا خدا خدایی می‌کنه تو مولایی
از زمین و آسمون با خبری مولا
مظهر العجایبی تو حیدری مولا

«یا علی علی علی، علی علی مولا»