شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

کجایید ای شهیدان خدایی

راهی شد قافلۀ عشق و امید
دل من چرا دوباره نرسید؟
به شهادت نرسید هر کسی که
توی زندگی نشد عین شهید

بیا دل من بهتر از گذشته‌ها بندگی کن
با دیدن عکس شهید احساس شرمندگی کن
بیا و کمی هم شبیه شهدا زندگی کن

«کجایید ای شهیدان خدایی
بلاجویان دشت کربلایی
کجایید ای سبکباران عاشق
پرنده‌تر ز مرغان هوایی»

«کجایید ای شهیدان خدایی...»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

یوسف رحیمی

راهی شد قافلۀ عشق و امید
دل من چرا دوباره نرسید؟