شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

گل محمدی

پاییزه ولی بهاره انگار
گل از آسمون می‌باره انگار
یه گل محمدی شکفته
توی مدینه دوباره انگار

کی گفته که با یک گل بهار نمی‌شه؟
عطری به جز عطرش موندگار نمی‌شه
کدوم دله که دچار نمی‌شه

امشب، پیچیده شمیم گل یاسی تو آسمون
امشب، نام زیبای گل زهرا رو با من بخون

«یا جعفر بن محمد یابن رسول‌الله»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

یوسف رحیمی

پاییزه ولی بهاره انگار
گل از آسمون می‌باره انگار