گل محمدی

پاییزه ولی بهاره انگار
گل از آسمون می‌باره انگار
یه گل محمدی شکفته
توی مدینه دوباره انگار

کی گفته که با یک گل بهار نمی‌شه؟
عطری به جز عطرش موندگار نمی‌شه
کدوم دله که دچار نمی‌شه

امشب، پیچیده شمیم گل یاسی تو آسمون
امشب، نام زیبای گل زهرا رو با من بخون

«یا جعفر بن محمد یابن رسول‌الله»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صحن خونۀ امام باقر
از تو آسمونا داره زائر
عشق نور چشمش توی دل‌ها
شده یه حدیث متواتر

روایت حُسنش رو لبای همه‌س
کرامت بی‌حدّش برای همه‌س
اون آقایی که، آقای همه‌س

عشقش یه حدیث مُفَصّله به روی لب‌هامون
ذکرش اجابت دعامونه تو هم با من بخون

«یا جعفر بن محمد یابن رسول‌الله»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پای درس تو تموم عالم
تویی آقا استادِ مُسَلَّم
احادیث تو شنیدنیه
روی منبر نبی اکرم

هفت آسمون تو درس تو می‌شه رَصَد
مکتب تو بی‌همتاس تا روز ابد
می‌خوام آقاجون، من از تو مدد

فخر من اینه که مذهبمه مذهب جعفری
امشب دلامونو با یه نگاهت بگو می‌خری

«یا جعفر بن محمد یابن رسول‌الله»