شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

یاور مظلوم‌ها

مادرم معصومه بود
مادر معصوم‌ها
مادرم مظلومه بود
یاور مظلوم‌ها

اول مظلوم علی بود
اول مظلومه زهرا
مولا حامی مظلوم
زهرا حامی مولا

تنها یار حیدر
همدم و غمخوار حیدر
تنها یار حیدر
محرم اسرار حیدر
تنها یار حیدر

«زهرا یار حیدر»

سبک

آثار سروده شده به این سبک