شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

یاور مظلوم‌ها

مادرم معصومه بود
مادر معصوم‌ها
مادرم مظلومه بود
یاور مظلوم‌ها

اول مظلوم علی بود
اول مظلومه زهرا
مولا حامی مظلوم
زهرا حامی مولا

تنها یار حیدر
همدم و غمخوار حیدر
تنها یار حیدر
محرم اسرار حیدر
تنها یار حیدر

«زهرا یار حیدر»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بیت زهرا می‌شود
سنگر مظلوم‌ها
مادرم مظلومه بود
یاور مظلوم‌ها

وقتی ذکر لب ما
شد «لِلمظلومِ عَونا»
از جنگ با ستمگر
کی دارد شیعه پروا؟

داریم عهد دیرین
تا شکوه و عزت دین
داریم عهد دیرین
تا رهایی فلسطین
داریم عهد دیرین

«لِلمظلومِ عَونا»